• Liceul Teoretic "Anghel Saligny" - Cernavoda

Acte normative

Informații importante: Actul normativ de bază în domeniul educației. Ne interesează tot ce ține de preuniversitar – până la articolul 113 – mai ales drepturile elevilor, existența statutului –art 80 și multe altele) + cum pot fi sancționați profii – articolele 280-283

bookflare

 1. OME nr. 3498/31.03.2022  privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022

   

 2. OME nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

   

 3. OME nr. 3489/30.03.2022  pentru completarea OME nr. 5549/2021 privind structura anului școlar 2021- 2022

   

 4. OME nr. 3352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5447/31.08.2020

   

 5. HG nr. 302/02.03.2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

   

 6. HG nr. 259/23.02.2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1.425/2006, publicată în M0nitorul Oficial nr. 223/07.03.2022